ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 67 คน
ชื่อ-นามสกุล : นิธิพงศ์ อาจใจ (อั้ม)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 5
ที่อยู่ : 7/2ม.8 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
เบอร์มือถือ : 0898877774
อีเมล์ : nitiaum@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางอาภาภรณ์ วันดี(พิทาคำ) (น้องหน้อย)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : -
ที่อยู่ : 132/2 หมู่ 16 ต.เเม่นาจร อ.เเม่เเจ่ม จ. เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 080- 6778588
อีเมล์ : noina.naka@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววารุณี บุญเทียม ( ปอม)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น :
ที่อยู่ : 106 ม.10 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : varunee405@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สหพล ทิพย์ตา (เจมส์)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 210 หมู่ 11 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0821899387
อีเมล์ : james1p2jcup@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิการ ยศลาภประเสรฺฐ (ญา)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 19
ที่อยู่ : หมู่ 6 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : gooddevil5@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พัชรินทร์ เสรีประชาคม (วาเหล่อที)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น :
ที่อยู่ : บ้านแม่หมิง
เบอร์มือถือ : 0848063725
อีเมล์ : wii_ps@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติชัย แก้วประเสริฐ (kc,อ้ายหล้า,หล้าชัย)
ปีที่จบ : 2525   รุ่น : 006
ที่อยู่ : เฮือนแม่อู๊ย 105 ม.9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
เบอร์มือถือ : 093-0393819,081-0320960
อีเมล์ : kc_meachaem@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มงคล มุนิลคำ (เอส)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 53/1หมู่4 ต ท่าผา อ แม่แจ่ม จ เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 083-0706414
อีเมล์ : mongkon_air@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชนานันท์ แดงกระจ่าง (ฟร้อง)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 281/51 ซัมมิทกรีนวัลเลย์เชียงใหม่ แม่ริม เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0843642384
อีเมล์ : chananun252@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรีจันทร์ ลำนำไพร (วิว)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 27
ที่อยู่ : 3/1 ม. 11 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
เบอร์มือถือ : 0613465930
อีเมล์ : st.te_o@yahoo.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรวัช ฟ้ากุศล (ติ)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : ~
ที่อยู่ : 188หมู่3ต.ช่างเคิ่งอ.แม่แจ่มจ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0946352584
อีเมล์ : suravat.fakuson@facebook.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กัตติกา สุนันตา (ไก่)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น :
ที่อยู่ : 187หมู่8 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
เบอร์มือถือ : 0895550973
อีเมล์ : kaikattika@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม