รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนแม่แจ่ม
180 หมู่ 12 ถนนสุขนิรันดร์   ตำบลช่างเคิ่ง  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
เบอร์โทรศัพท์ 053485104 เบอร์แฟกส์ 0 5382 8389
Email : maechaem@secondarycm.go.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :