ติดต่อเรา
โรงเรียนแม่แจ่ม
180 หมู่ 12 ถนนสุขนิรันดร์   ตำบลช่างเคิ่ง  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
เบอร์โทรศัพท์ 053485104 เบอร์โทรสาร 0 5382 8389
Email : maechaem@secondarycm.go.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน