โรงเรียนแม่แจ่ม
180 หมู่ 12 ถนนสุขนิรันดร์  ตำบลช่างเคิ่ง  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
เบอร์โทรศัพท์ 053485104
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์
        ....................................................................................................................................

รูปภูเขาสูงเสียดฟ้าภายใต้มีเส้นคลื่นล้อมรอบด้วยวงกลม

ภูเขา   หมายถึง  ดอยอินทนนท์
เส้นคลื่น  หมายถึง  แม่น้ำแม่แจ่มที่ให้ความชุ่มชื่น
วงกลม  หมายถึง  ดวงอาทิตย์