งานประกันคุณภาพ
คู่มือการศึกษาสถานศึกษาโรงเรียนแม่แจ่ม ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ประกาศ-ค่าเป้าหมาย2564-งานประกัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.99 KB
คำสั่งงานประกันฯ-ปีการศึกษา-2564.ลงนาม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.38 KB
SAR 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.92 MB