ปีการศึกษา 2562
ประกาศโรงเรียนแม่แจ่ม

ประกาศโรงเรียนแม่แจ่ม
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่แจ่ม

ประกาศโรงเรียนแม่แจ่ม ทดแทนตำแหน่งว่าง

ประกาศโรงเรียนแม่แจ่ม เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทดแทนตำแหน่งว่าง

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่แจ่ม

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่แจ่ม

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.81 KB