ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนแม่แจ่ม


ประกาศโรงเรียนแม่แจ่ม
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่แจ่ม

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่แจ่ม 
ปีการศึกษา 2563 - 2566

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.08 KB