โรงเรียนแม่แจ่ม
180 หมู่ 12 ถนนสุขนิรันดร์  ตำบลช่างเคิ่ง  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
เบอร์โทรศัพท์ 053485104
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มืองานประกัน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.87 MB 57
วิชาการ
ตารางเรียน 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.89 KB 28
ตารางสอน 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 611.37 KB 26