ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มชนะเลิศการแข่งขันสะเต็ม
โรงเรียนแม่แจ่ม ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะสะเต็ม(STEM Skill Compettion) ม.ต้น ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2 และได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ STEM Robo Cup 2018 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน พ.ศ.2561
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,13:05   อ่าน 463 ครั้ง