โรงเรียนแม่แจ่ม
180 หมู่ 12 ถนนสุขนิรันดร์  ตำบลช่างเคิ่ง  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
เบอร์โทรศัพท์ 053485104
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนแม่แจ่มรับโล่เกียรติคุณ โครงการมหิงสา สายสืบ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่7 กันยายน 2561 คุณครูดาวเรือง แสนคำ และนักเรียนโครงการมหิงสา สายสืบ เข้าับโล่เกียรติคุณจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,15:02   อ่าน 65 ครั้ง