ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนแม่แจ่มรับโล่เกียรติคุณ โครงการมหิงสา สายสืบ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่7 กันยายน 2561 คุณครูดาวเรือง แสงคำ และนักเรียนโครงการมหิงสา สายสืบ เข้ารับโล่เกียรติคุณจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,15:02   อ่าน 477 ครั้ง