ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนแม่แจ่มกับจัดการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ

โรงเรียนแม่แจ่ม พร้อมแล้วกับการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ฝึกษะอาชีพโรงเรียนแม่แจ่ม ประกอบด้วย
1.ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน
2.ร้านภูมิแจ่มกาแฟสด
3.ร้านภูมิแจ่มเบเกอรี่
4.ร้านภูมิแจ่มแกลลอรี่
5.การทอผ้าตีนจก และผลิตสินค้าพื้นเมืองแม่แจ่ม

บ่มเพาะงาน สร้างชาติ สร้างเยาวชน
ผลิดอกผล พัฒนาคน พัฒนาไทย


โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562,09:49   อ่าน 387 ครั้ง