ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

      วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการบริหารจัดการแปลงหม่อน และสาธิตการแปรรูป ผลิตภัณฑ์หม่อนไหม โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์เกรียงศักดิ์ เจนจิจะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และทีมงาน ณ โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

                                                                                              ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแม่แจ่ม

โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2562,14:43   อ่าน 177 ครั้ง