ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 น. นายนิกร แก้วคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม ได้นำคณะผู้บริหาร
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562
ณ หอประชุมหงษ์บี้ ซึ่งระหว่างวันที่ 14-21 สิงหาคม 2562 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้เข้าร่วม อาทิเช่น การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน รถแข่งพลังยาง และการแข่งขัน eSport ROV เป็นต้น
เวลา 10.30 น. นายนิกร แก้วคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสำนึกรักความยุติธรรม การรับรู้กฎกติกาที่เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็กแต่ละวัยให้เป็นคนดี
ควบคู่กับการเป็นคนเก่ง ที่มีพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันในการป้องกันตนเอง
จากภัยต่างๆ และสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยมีท่านวิทยากรจาก
สำนักงานควบคุมความประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด มาให้ความรู้แก่นักเรียน
ณ หอประชุมหงษ์บี้ โรงเรียนแม่แจ่ม

โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2562,20:37   อ่าน 74 ครั้ง