ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนแม่แจ่ม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งประกอบด้วย
การแข่งขันการเขียนเรียงความ การแข่งขันแต่งคำขวัญ การแข่งขันวาดภาพ และการแข่งขัน
ดนตรีโฟล์คซอง โอกาสนี้ รองอรัญญา ทาแป้น รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนทุกคน

 

โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2562,20:41   อ่าน 69 ครั้ง