ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ (มกอช.)​ ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ (มกอช.)​
ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ของโรงเรียนแม่แจ่ม
โอกาสนี้ ดร.ทัณฑร อินทะวงศ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนในโครงการ กพด. ผู้อำนวยการนิกร แก้วคำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม คุณครูสายสุนีย์ สมยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนแม่แจ่มให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2562,20:42   อ่าน 134 ครั้ง