ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมการประกวดตามโครงการอัตลักษณ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯจังหวัดเชียงใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม ได้เข้าร่วมการประกวดตามโครงการอัตลักษณ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯจังหวัดเชียงใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยนำเสนอโครงการ "ฮีตฮอยผญ๋า ภูมิปัญาแม่แจ่ม" ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดยมีครูผู้ฝึกสอนคือ ครูกรวรรณ โกฏิมูล และครูนฤพงษ์ ฟองแก้ว
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2562,20:45   อ่าน 83 ครั้ง