ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม เข้าร่วมกิจกรรมโต้วาที เนื่องในวันดินโลก ในญัตติ "แบนสารเคมี พาราคอต-ไกลโฟเซต-คลอร์ไพริฟอส ดีหรือไม่ "
วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม เข้าร่วมกิจกรรมโต้วาที
เนื่องในวันดินโลก ในญัตติ "แบนสารเคมี พาราคอต-ไกลโฟเซต-คลอร์ไพริฟอส ดีหรือไม่"
ระหว่างโรงเรียนแม่แจ่มกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
โดยโอกาสนี้ท่านบุญลือ ธรรมธารานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม ได้ให้เกียรติกล่าวสรุป
และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสองทีม
ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2563,15:40   อ่าน 1530 ครั้ง