ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พี่ ๆ ศิษย์เก่าโรงเรียนแม่แจ่ม มาแนะแนวเรื่องการเรียนต่อและการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ให้กับน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่แจ่ม
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 พี่ๆศิษย์เก่าโรงเรียนแม่แจ่ม
นางสาวนิรัชพร ไชยา นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์
และนางสาวพัณณิตา ไชยเสน นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์
มาแนะแนวเรื่องการเรียนต่อและการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ให้กับน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่แจ่ม
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2563,15:43   อ่าน 1491 ครั้ง