ภาพกิจกรรม
คณะครูและนักเรียนเข้ารับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ และลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ณ หอประชุม VISSION 20/20 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,13:21   อ่าน 30 ครั้ง