ภาพกิจกรรม
ได้รับการตรวจเยี่ยมจากนางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และนางอรอนงค์ เยี่ยมเจริญ โดยได้ดำเนินการติดตามอาคารเรียนหลังใหม่ในการรับพระราชทานนาม และการเตรียมการในด้านพิธีเปิดอาคารเรียน การติดตามการสอบ O-NET
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2566,11:40   อ่าน 23 ครั้ง