ภาพกิจกรรม
ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับนักเรียนที่สำเร็จ
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2566,14:13   อ่าน 39 ครั้ง