ภาพกิจกรรม
การนำเสนอการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/งาน จำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ หอประชุมหงส์บี้ โรงเรียนแม่แจ่ม
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,13:54   อ่าน 10 ครั้ง