ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบโควตาเรีย
ระกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ

หมายเหตุ : นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบโควตาความสามารถพิเศษและโควตาเรียนดี สามารถมาสมัครเข้าเรียนในรอบปกติได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 มีนาคม 2563 ค่ะ

 
หมายเหตุ : นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบโควตาความสามารถพิเศษและโควตาเรียนดี สามารถมาสมัครเข้าเรียนในรอบปกติได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 มีนาคม 2563 ค่ะ
หมายเหตุ : นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบโควตาความสามารถพิเศษและโควตาเรียนดี สามารถมาสมัครเข้าเรียนในรอบปกติได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 มีนาคม 2563 ค่ะ
หมายเหตุ : นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบโควตาความสามารถพิเศษและโควตาเรียนดี สามารถมาสมัครเข้าเรียนในรอบปกติได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 มีนาคม 2563 ค่ะ
หมายเหตุ : นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบโควตาความสามารถพิเศษและโควตาเรียนดี สามารถมาสมัครเข้าเรียนในรอบปกติได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 มีนาคม 2563 ค่ะ
หมายเหตุ : นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบโควตาความสามารถพิเศษและโควตาเรียนดี สามารถมาสมัครเข้าเรียนในรอบปกติได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 มีนาคม 2563 ค่ะ
หมายเหตุ : นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบโควตาความสามารถพิเศษและโควตาเรียนดี สามารถมาสมัครเข้าเรียนในรอบปกติได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 มีนาคม 2563 ค่ะ
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2563,00:00   อ่าน 639 ครั้ง