ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง และกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง และกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 
   เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) มีการแพร่ระบาดในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประชุมผู้ปกครองและกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ทางโรงเรียนแม่แจ่มจึงตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว 
     ในการนี้ ทางโรงเรียนแม่แจ่ม จึงขอประกาศเลื่อนการประชุมผู้ปกครองจากกำหนดการเดิม
ประชุมในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 และการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ จากกำหนดการเดิมในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนจึงขอเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019(COVID-19) มิให้กระทบต่อสุขภาพของ นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการดำเนินงานของโรงเรียนแม่แจ่ม หากสถานการณ์คลี่คลายและมีความปลอดภัยมากขึ้น ทางโรงเรียนแม่แจ่ม จะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนทราบต่อไป
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 823 ครั้ง