ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารโรงเรียนแม่แจ่มปี 2566 (อ่าน 13) 04 ก.พ. 66
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลร้านถ่ายเอกสารโรงเรียนแม่แจ่มปี 2566 (อ่าน 12) 04 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทโควตาความสามารถพิเศษ ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 47) 13 ม.ค. 66
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาจีน (อ่าน 44) 11 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทโควตาความสามารถพิเศษปีการศึกษา 2566 (อ่าน 79) 30 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทโควต้าเรียนดีปี 2566 (อ่าน 61) 30 ธ.ค. 65
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 438) 07 พ.ค. 65
แจ้งปฏิทินกิจกรรมและกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น (ม.1- ม.6) (อ่าน 421) 20 เม.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้าเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 745) 03 ธ.ค. 64
ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง และกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 823) 02 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1303) 18 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนแม่แจ่ม (อ่าน 890) 18 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลร้านถ่ายเอกสารในโรงเรียนแม่แจ่ม (อ่าน 765) 18 มี.ค. 64
การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน และเสนอยื่นซองประมูลร้านถ่ายเอกสารโรงเรียนแม่แจ่ม (อ่าน 1660) 08 มี.ค. 64