ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 20) 09 พ.ย. 62
ประกาศจากโรงเรียนแม่แจ่ม เรื่อง รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้โควตาเข้าศึกษาต่อในร (อ่าน 78) 31 ต.ค. 62
ตารางติว o-net ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 วันที่16-17 ตุลาคม 2562 (อ่าน 114) 15 ต.ค. 62