ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 358) 19 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 345) 19 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 332) 19 พ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) งบ 17,955,000 บาท (อ่าน 456) 30 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนแม่แจ่ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลร้านถ่ายเอกสาร โรงเรียนแม่แจ่ม (อ่าน 358) 20 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนแม่แจ่ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 358) 20 มี.ค. 63
การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1792) 10 มี.ค. 63
โรงเรียนแม่แจ่ม รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการ และแม่บ้าน (อ่าน 458) 07 มี.ค. 63
โหลด !! ใบสมัครเรียนต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 612) 04 ก.พ. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบโควตาเรีย (อ่าน 640) 27 ม.ค. 63
โรงเรียนแม่แจ่ม ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกประเภทโควตาความสามารถพิเศษ ประจำปีการศ (อ่าน 971) 22 ม.ค. 63
โรงเรียนแม่แจ่มรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทโควต้าเรียนดีและความสามารถพิเ (อ่าน 800) 04 ธ.ค. 62
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 615) 09 พ.ย. 62
ประกาศจากโรงเรียนแม่แจ่ม เรื่อง รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้โควตาเข้าศึกษาต่อในร (อ่าน 560) 31 ต.ค. 62