ข่าวประชาสัมพันธ์
3 มิถุนายน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ (อ่าน 22) 03 มิ.ย. 66
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) (อ่าน 37) 02 มิ.ย. 66
รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) (อ่าน 38) 19 พ.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) (อ่าน 42) 18 พ.ค. 66
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) (อ่าน 47) 10 พ.ค. 66
แจ้งแผนผังห้องที่ใช้สำหรับการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 45) 06 พ.ค. 66
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนแม่แจ่ม ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และตารางเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 64) 04 พ.ค. 66
ปฏิทินกิจกรรมและกำหนดการเปิด ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 45) 03 พ.ค. 66
แสดงความยินดีกับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่แจ่มที่ได้รับการอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (อ่าน 47) 03 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพักนอนโรงเรียนแม่แจ่ม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 56) 21 เม.ย. 66
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลคะแนนสอบ O-net สูงที่สุดในแต่ละรายวิชา ในปีการศึกษา 2565 (อ่าน 76) 04 เม.ย. 66
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็กพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 69) 02 เม.ย. 66
เรื่องประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 121) 30 มี.ค. 66
แจ้งการส่งเอกสารปพ.1 สำหรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 95) 28 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่แจ่ม ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 129) 24 มี.ค. 66
โรงเรียนแม่แจ่มเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2566 (อ่าน 133) 12 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการประมูล ร้านจำหน่ายอาหารและร้านถ่ายเอกสารโรงเรียนแม่แจ่ม ปีการศึกษา2566 (อ่าน 156) 14 ก.พ. 66
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารโรงเรียนแม่แจ่มปี 2566 (อ่าน 164) 04 ก.พ. 66
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลร้านถ่ายเอกสารโรงเรียนแม่แจ่มปี 2566 (อ่าน 155) 04 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทโควตาความสามารถพิเศษ ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 187) 13 ม.ค. 66
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาจีน (อ่าน 188) 11 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทโควตาความสามารถพิเศษปีการศึกษา 2566 (อ่าน 202) 30 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทโควต้าเรียนดีปี 2566 (อ่าน 179) 30 ธ.ค. 65
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 594) 07 พ.ค. 65
แจ้งปฏิทินกิจกรรมและกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น (ม.1- ม.6) (อ่าน 583) 20 เม.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้าเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 897) 03 ธ.ค. 64
ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง และกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 943) 02 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1454) 18 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนแม่แจ่ม (อ่าน 1005) 18 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลร้านถ่ายเอกสารในโรงเรียนแม่แจ่ม (อ่าน 870) 18 มี.ค. 64
การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน และเสนอยื่นซองประมูลร้านถ่ายเอกสารโรงเรียนแม่แจ่ม (อ่าน 1821) 08 มี.ค. 64