ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาเอกสารประการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่เรื่อง การผูกเงื่อนและการผูกแน่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดาวเรือง แสงคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2561,10:06  อ่าน 691 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสารและสมบัติของสาร เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางกันทรากร จันโลหิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2561,13:05  อ่าน 633 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้บทเรียนออนไลน์ รหัส ง 30232 วิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2558,17:25  อ่าน 1384 ครั้ง
รายละเอียด..