ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การใช้บทเรียนออนไลน์ รหัส ง 30232 วิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2558,17:25  อ่าน 538 ครั้ง
รายละเอียด..